Anders Legarth Schmidt, Signe Thomsen og Lars Igum Rasmussen til Fortællerprisen

“Vi indstiller Politikens Anders Legarth Schmidt, Signe Thomsen og Lars Igum Rasmussen til Fortællerprisen for serien ’Ramt af livet’. Baggrundstæppet for serien er, at mere end 600.000 mennesker – og stadig flere – mistrives mentalt i vores samfund. Det har journalisterne nyhedsdækket og perspektiveret grafisk og via interview med forskere, praktikere og politikere. Men det unikke ved ’Ramt af livet’ er den gennemgribende insisteren på at fortælle gennem mennesker og skabe dialog med læserne. Med det formål at bryde tabuet om mentale problemer. Den journalistiske tilgang er sjældent åben, undersøgende og nysgerrig. Og serien har samtidig et konstruktivt fokus: Hvordan kommer vi videre, når vi har mistet fodfæstet i tilværelsen? Alle fortællinger rummer håb.

Digitalt indledes serien med 7 bevægende personlige beretninger fortalt til de tre journalister. Originalt og effektfuldt illustreret med foto, video og tegninger og samlet i et særligt grid udviklet til serien https://politiken.dk/ramtaflivet/

Sideløbende har læsere kunne bidrage med deres egne fortællinger om at blive ramt af livet. I et nyudviklet format har de kunne skrive til politiken.dk, og det har omkring 150 mennesker gjort. Det er helt usædvanlig mange. 15 af fortællingerne er også blevet publiceret efter aftale med forfatterne. Som et tredje menneskespor er oprettet en Facebookgruppe, der på få uger samlede langt over 1000 medlemmer i samtale om livets svære sider.

’Ramt af livet’ skal have fortællerprisen, fordi den i hidtil uset grad rækker ud til læserne og gør dem til kernen i formidlingen af et Europas alvorligste sundhedsproblemer ifølge WHO.”

Indstillet af Mette Davidsen-Nielsen og Bo Søndergaard.