Susanne Staun til Den store publicistpris

”Jeg ønsker at indstille Susanne Staun til Den store publicistpris for sin årelange publicistiske kamp for retfærdighed. Senest i bogen ‘Mediernes Møgkællinger’, hvor hun med grundig dokumentation viser konsekvenserne af forældreansvarsloven fra 2007 og forvaltningen af loven i forhold til beskyttelse af børn i skilsmissesager med højt konfliktniveau, samt ikke mindst danske mediers tilsidesættelse af de mest basale journalistiske principper i dækningen af den type sager.

Susanne Staun har i flere år sat problemerne til debat på sin blog “Mareridts-bloggen”, og i ‘Mediernes Møgkællinger’ fremlægger hun systematisk og saglig dokumentation, der viser udbredte og foruroligende blinde vinkler i mediernes behandling og prioritering af både konkrete sager, interesseorganisationers ageren, relevant forskning overfor fordomme og fascination og international kritik af dansk lovgivning og praksis. På et overbevisende fundament af fakta og oprigtig undren af den klassiske journalistiske slags afdækker Susanne Staun bemærkelsesværdige mekanismer hos såvel myndigheder som medier i behandlingen af højkonfliktsager om forældreansvar og -rettigheder. I sin bog stiller Susanne Staun de kritiske spørgsmål om fremtrædende aktører og politiske processer, som medierne helt selvfølgeligt burde have stillet, ligesom hun undrer sig over, at den systemvold, som børn og forældre – primært mødre – udsættes for, ikke skaber overskrifter i medierne og fører til politisk handling, ikke mindst i lyset af at både FN og EU har kritiseret den danske praksis skarpt. Susannes Stauns bog er baseret på årelang og grundig research, heriblandt gennemgang af mange hundrede skilsmissesager, danske og internationale statistikker og forskning, og ikke mindst et kritisk blik på de spillere, der har placeret sig centralt på banen; professionelle aktører, interesseforeninger og journalister på jagt efter en god “Mand-bider-hund”-historie.

Susanne Stauns særdeles velskrevne bog tegner et lidet smigrende billede af den fjerde statsmagt i Danmark, som her mest fremtræder ukritisk promoverende i forhold til tvivlsomme agendaer og interesser – og dermed forsømmer af formidle saglig, faktuel baseret indsigt i et stofområde, der er mineret med følelser og fordomme, beskyldninger og ulykkelige ofre, hvilket stiller meget høje krav til det journalistiske håndværk. ’Mediernes Møgkællinger’ er en gennemarbejdet opsang til en branche, der i forvejen kæmper med både kvalitet og troværdighed, og som burde modtage bogen med selvransagelse, diskussion og anerkendelse af Susanne Stauns arbejde for at påpege svagheder og deciderede brister i dækningen af uretfærdige forhold for de svageste grupper, politisk magtmisbrug og ikke mindst mediernes egen rolle.

Susanne Staun er en publicistisk kæmpe, som dagligt kæmper for at give ordet til dem, der ikke selv kan tage det. Hun kæmper for retfærdighed og det eneste retfærdige lige nu ville være at honorere hende med Den store publicistpris 2018.”

Indstillet af Vicki Therkildsen.