Watch Medier indstilles til MEDIEPRISEN ved årets Publicistpriser

Kritisk og uafhængig dækning af dansk erhvervsliv er afgørende for varetagelsen af pressens publicistiske rolle som modvægt til samfundets magtstrukturer. Det samme er journalister med indsigt i deres stofområde og evne til at kigge virksomhederne efter i sømmene.

Desværre betyder de traditionelle mediers økonomiske udfordringer, at udviklingen går den forkerte vej med de publicistiske ambitioner som offer. Journalisterne skæres væk, annonceformaterne vokser for at tilfredsstille annoncørerne, og grænserne mellem journalistik og reklame udviskes. Samtidig betyder et udpræget fokus på at generere mest mulig trafik til annoncørerne, at de traditionelle erhvervsmedier udelukkende fokuserer på de allerstørste virksomheder med bredest mulig appel – på bekostningen af dækningen af hovedparten af dansk erhvervsliv.

Watch Medier går den modsatte vej. Som abonnementsfinanseret medie med en bæredygtig forretningsmodel er fokus på at skabe værdi for læserne – ikke annoncørerne – ligesom der er tid, plads og ressourcer til at bedrive kvalitetsjournalistik om blandt andet de mindre og mellemstore virksomheder, der udgør rygraden i dansk erhvervsliv og det danske samfund.

Siden åbningen af FinansWatch i 2010 som det første medie har Watch Medier kontinuerligt investeret i kvalitetsjournalistik og udgiver i dag 10 selvstændige nichemedier – senest med lanceringen af AdvokatWatch i 2018.

Den samlede redaktion tæller i dag mere end 50 redaktionelle medarbejdere med poler i New York og Bruxelles – og inden længe også på Christiansborg. 

Som en af de største danske mediesuccesser i nyere tid indstilles Watch Medier og chefredaktør Anders Heering derfor til MEDIEPRISEN ved årets Publicistpriser.

Indstillet af Jan Bjarke Mindegaard, Watch Medier.