Søren Kjellberg Ishøy til Den Lille Publicistpris

Indstilling af Søren Kjellberg Ishøy til Den Lille Publicistpris for serien ‘ulovlige aftaler i Rigspolitiet’

BT-journalist Søren Kjellberg Ishøy fortjener Den Lille Publicistpris for med stor vedholdenhed og grundighed igennem mere end halvandet år ( 2 1/2 hvis researchperioden medtages) at afdække en kultur i Rigspolitiet, hvor konsulenter har haft adgang til enorme millionbeløb, uden nogen har stillet spørgsmål til, om opgaverne kunne gøres billigere. Ishøy fortjener især prisen, fordi han har trodset modstand fra Rigspolitiet, der i starten benægtede problemerne, men fordi Ishøy holdt fast, er denne skandales omfang kommet frem i lyset.

I juni 2016 resulterede næsten et års lange research med afsløringen om, hvordan afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen i flere år havde sikret to konsulenter Mariann Færø og Christine Thorsen aftaler for over 20 mio. kr. uden, at opgaverne kom i de lovpligtige udbud. Bettina Jensen kendte de to konsulenter fra deres fælles fortid i DR, og den ene af konsulenterne erkendte i artiklen, at hun ‘aldrig var blevet hyret uden Bettina’.

Op til publiceringen af den første historie holdt Rigspolitiet fast i, at reglerne var overholdt. Først kort før deadline erkendte Rigspolitiets daværende økonomidirektør Nikolaj Veje, at enkelte kontrakter skulle have været i udbud. Ellers var alt – ifølge økonomichefen – foregået efter bogen.

På baggrund af Søren Kjellberg Ishøys artikler blev Kammeradvokaten bestilt til at vurdere Rigspolitiets egen redegørelse i sagen, og det resulterede i yderst hård kritik af Rigspolitiet, der som direkte konsekvens af artiklerne fjernede indkøbsfunktionen fra Bettina Jensens afdeling samt strammede op for procedurerne ved indkøb af konsulenter.

Kort efter kunne Søren Kjellberg Ishøy beskrive, hvordan Christine Thorsen fik udbetalt 2,6 millioner kroner i forskud, ligesom intern mailkorrespondance afslørede, at Bettina Jensen og en sekretariatschef bevidst ignorerede en intern advarsel om, at udbudsreglerne blev brudt.

Hermed stoppede Søren Kjellberg Ishøy dog ikke sin afdækning. Ved brug af aktindsigter og kildearbejde kunne han i slutningen af 2016 og starten af 2017 afdække store udbetalinger til endnu en ekstern konsulent uden om de lovpligtige udbud, så omfanget af de ulovlige aftaler steg fra 20 millioner til 43 millioner kroner.

Blandt andet kunne Søren Kjellberg Ishøy fortælle historien om, at Rigspolitiet betalte konsulenten Christian Behrens fra Konsulentgruppen Strandgade 129.000 kr. for at stille en studentermedhjælper til rådighed i en måned. Efterfølgende fulgte afsløringen af, hvordan Christine Thorsen fik udbetalt fire millioner kroner uden, at der blev indgået én eneste skriftlig kontrakt. Aftalerne blev blot lavet mundtligt.

Artiklerne lagde pres på justitsminister Søren Pape Pulsen, der i januar 2017 krævede en redegørelse fra Rigspolitiet, der skulle belyse problemets omfang.

I februar i år blev Bettina Jensen opsagt i Rigspolitiet.

Redegørelsen til justitministeren blev offentliggjort i marts måned 2017. Her af fremgik det, at 62 procent af de i alt 224 konsulentaftaler politiet havde indgået i 2015 og 2016 for i alt 273 mio. kroner ikke var kommet i det lovpligtige udbud, hvilket fik Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg til at kalde det for ‘en sort dag i dansk politi’.

Efterfølgende blev en uvildig advokatundersøgelse sat i gang, og da den efter et års udfærdigelse blev offentliggjort fredag den 16. marts i år, kom den frem til samme konklusioner som i Søren Kjellberg Ishøys artikler. Den advokatrapporten slår også fast, at der har været store problemer med at overholde udbudsreglerne i Rigspolitiet.

I alt har Rigspolitiet ifølge rapporten problemer med at dokumentere, at udbudspligten er overholdt ved indkøb for 2,5 milliarder kroner i perioden 2013 til 2016.

På baggrund af rapporten har Rigspolitiet nu politianmeldt Bettina Jensen samt undersøger muligheden for, at hun tilbagebetaler sin fratrædelsesgodtgørelse.

Sagen ruller altså fortsat videre takket være Søren Kjellberg Ishøys gravearbejde.

Indstillet af Michael Dyrbye.