Indmeldelse

Indmeldelse i Den Danske Publicistklub sker ved at sende en mail på post@publicist.dk.

I mailen angives navn samt emailadresse.

Man er først medlem, efter indbetaling af kontingent er registreret på klubbens konto:

Bank Nordik: 6511 3050 525472

Kontingent er på 630 kr. om året.