Ordinær generalforsamling 2018

Onsdag den 14. marts kl. 18.30
Kælderen13, Kompagnistræde 13, København.

 

Kære medlemmer,

I indkaldes til generalforsamling den 14. marts kl. 18.30.
Den holdes i forlængelse af et arrangement, der starter samme sted kl. 17.00.
Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Formanden fremlægger regnskab og budget til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af formand.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af bestyrelsessuppleant.
 8. Valg af repræsentantskab.
 9. Valg af to bilagskontrollanter/revisorer.
 10. Valg af to bilagskontrollant-/revisorsuppleanter.  .
 11. Eventuelt

 

Regnskabet bliver omdelt på generalforsamlingen.

Før generalforsamlingen, kl. 17.00 til ca. 18.30 vil der være møde med Bjarne Corydon, der interviewes af Jacob Mollerup – se separat omtale her.

Med venlig hilsen
Per Mikael Jensen
Formand