Indstillinger til årets Publicistpriser

Hvem skal have årets Publicistpriser?

Den 25. april uddeler vi årets publicistpriser ved en stor fest på Bremen Teater. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Men for at kunne holde en prisfest, skal vi have nogle vindere.

Men hvem skal modtage de fire priser? Vi udbeder os nu indstillinger.

Publicistpriserne gives til personer, der med ekstraordinære præstationer – særligt markant i det forløbne år – har bidraget konsistent til at højne det publicistiske kvalitetsniveau i Danmark. Publicistpriserne gives uden skelen til mediet. Det kan således være præstationer på alt fra digital, print, radio, tv eller bøger – eller helt andre medier.

Send os jeres forslag med begrundelse for hver enkelt indstilling senest søndag den 25. marts kl. 12.00 til post@publicist.dk.

Priserne gives i fire kategorier:

DEN STORE PUBLICISTPRIS
Den Danske Publicistklubs ærespris. Tildeles en eller flere nulevende publicister for en mangeårig, fremragende indsats, der er i overensstemmelse med klubbens formål om at værne om ytringsfrihed og medvirke til indsigt i den aktuelle medie- og samfundsudvikling.

DEN LILLE PUBLICISTPRIS
For en udgivelse, der er en ekstraordinær præstation under publicismens fane. Prisen gives til holdet/udgiveren bag udgivelsen.

MEDIEPRISEN
For et medie der repræsenterer et nybrud i måden at tænke og være et seriøst publicistisk medie på. Prisen gives til mediets initiativtager/initiativtagere og/eller drivende kraft/kræfter.

FORTÆLLERPRISEN
For den enestående godt fortalte historie, som giver ny inspiration i såvel form som indhold.

Årets jury består af Per Mikael Jensen (fmd.), Lone Frank, Christian Jensen, Miriam Zesler, Anna von Sperling, Hanne Sindbæk, Michael Dyrby og Karl Kühlmann Selliken.

De indkomne forslag og begrundelser vil løbende blive offentliggjort på www.publicist.dk.

Indstillinger sendes til post@publicist.dk senest den 25. marts kl. 12.00.

Med venlig hilsen
Publicistklubben