Indstilling af Kristeligt Dagblad til Medieprisen 2018

Vi indstiller hermed Kristeligt Dagblad til at modtage årets mediepris.

Kristeligt Dagblad er muligvis nyere dansk pressehistories mest solide publicistiske succes.

Ikke bare er avisen vokset næsten konstant siden et lavpunkt i begyndelsen af 1990’erne, hvor avisen var regulært lukningstruet. I dag oplever avisen all-time oplagsrekord, læsertallet er vokset tilsvarende og er nu lige så stort som Ekstra Bladets, og avisen har etableret sig som et respekteret net-medie med nyskabende formater. Samtidig er Kristeligt Dagblad dokumenterbart landets mest landsdækkende avis.

En medarbejderskare præget af stort engagement i det fælles projekt har skabt en journalistisk formel, der går stik imod strømmen i branchen. Kristeligt Dagblad beviser, at den ”langsomme”, gennemarbejdede og perspektiverende journalistik kan trodse alle tendenser og give fremgang.

Succesen bygger først og fremmest på solid, klassisk journalistik. Men i Kristeligt Dagblads version har den fået en selvstændig drejning i retning af livets store spørgsmål, en genre der i dag har dannet skole og trives i det bredere mediebillede. Avisens fokus på tro, etik og eksistens imødekommer helt tydeligt et behov hos læsere langt uden for den målgruppe, der umiddelbart fremgår af avisens navn.

Et andet særkende for Kristeligt Dagblad er, at den – heller ikke i netudgaven på k.dk – betjener sig af store armbevægelser, men satser på lødigt stof i høj grad baseret på nuheder, historier der lever længe ud over døgnet, uden at miste afsæt i det der sker nøjagtigt i denne tid.

På nettet har avisen udviklet en ny genre, specialhistorien, den digitale longread, som når ud til nye og yngre målgrupper med sin innovative fortælleform, og som andre mediehuse har ladet sig inspirere af.

Vi indstiller hele holdet bag avisen til Medieprisen, subsidiært avisens ansvarshavende chefredaktør og administrerende direktør Erik Bjerager.

Fakta: Kristeligt Dagblads oplag er vokset fra 14.193 i 1994 til 27.983 i 2. halvår 2017, læsertallet er i den tilsvarende periode vokset fra 38.000 daglige læsere til 102.000 daglige læsere i 2. halvår 2017. Ifølge Dansk Online Index er avisens websites fast at finde i top 30 over mest besøgte hjemmesider i Danmark.

Kerrin Linde, udlandsredaktør, og Jeppe Duvå, redaktionschef, Kristeligt Dagblad