Bestyrelsen pr. 2. marts 2020:

 

(Foto: Sofus Graae)

Reimer Bo Christensen, formand, journalist og rådgiver

 

Lars Mandal, næstformand, journalist

Palle Weis, kasserer, redaktør JP

 

Nynne Bjerre-Christensen, journalist og moderator

 

Anders-Peter Mathiasen, journalist og forfatter

 

Frederik Brun Madsen, TV2

 

Amalie Kestler, Politiken

 

(foto: Krestine Havemann)

Jesper Jürgensen, suppleant,  Egmont

 

Sekretær: Vibeke Henrichsen, Publicistklubbens sekretariat

 

 

 

Mail her

 

Telefon: 3393 1789

 

LÆS OM INDMELDELSE