Streaming: Kvæler giganterne de danske aktører?

Den 17/2 i Klub Linnésgade 25 Skal vi endnu engang debattere i Publicistklubben. Denne gang om streaming, og den kommende streamingkrig. Claus Bülow Christensen har fulgt udviklingen fra flow-TV til streaming. Han vil gennemgå giganternes krig om seerne. Når de amerikanske megakoncerner kommer til Danmark,…

Referat af den ordinære generalforsamling 2018

Den 14. marts 2018 afholdtes i Kælderen 13 ordinær generalforsamling i Den Danske Publicistklub med dagsorden i henhold til vedtægterne. 1. Valg af dirigent Formanden foreslog Anders Krarup, som herefter blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen, indkaldt den 21. februar 2018, var lovligt…