Jeg indstiller hermed holdet bag TV2 Østjyllands dækning af ‘Jonatan’-sagen – link: https://www.tv2ostjylland.dk/jonatan til enten den lille publicistpris eller fortællerprisen. Den lever op til kravene begge steder med sin enestående gode brug af det moderne medielandskabs digitale platforme og har uden overdrevne virkemidler formået at...

Indstilling af Søren Kjellberg Ishøy til Den Lille Publicistpris for serien ‘ulovlige aftaler i Rigspolitiet’ BT-journalist Søren Kjellberg Ishøy fortjener Den Lille Publicistpris for med stor vedholdenhed og grundighed igennem mere end halvandet år ( 2 1/2 hvis researchperioden medtages) at afdække en kultur i Rigspolitiet,...

”Der er væg-til-væg dækning af den politiske journalistik i Danmark. Jeg ved det og det føles ofte, som om alt ofte er sagt og skrevet mindst en gang før. Alligevel lykkes det uge efter uge Slotsholmen på P1, produceret i kælderen under Christiansborg, at skabe sin...

”Jeg ønsker at indstille Susanne Staun til Den store publicistpris for sin årelange publicistiske kamp for retfærdighed. Senest i bogen ‘Mediernes Møgkællinger’, hvor hun med grundig dokumentation viser konsekvenserne af forældreansvarsloven fra 2007 og forvaltningen af loven i forhold til beskyttelse af børn i skilsmissesager...

"Vi indstiller hermed Kjeld Hybel, Jacob Ehrbahn (foto) , Jacob Svendsen, Johannes Skov Andersen (foto), Jens Bostrup og Finn Frandsen (foto) samt Nilas Heinskou for en helt enestående afdækning af migrantkrisen i og omkring Middelhavet. Kjeld Hybel Jacob Ehrbahn bragte i ord, video og foto migrantkrisen helt...

Kritisk og uafhængig dækning af dansk erhvervsliv er afgørende for varetagelsen af pressens publicistiske rolle som modvægt til samfundets magtstrukturer. Det samme er journalister med indsigt i deres stofområde og evne til at kigge virksomhederne efter i sømmene. Desværre betyder de traditionelle mediers økonomiske udfordringer, at...

Det er svært at komme uden om Point of View International, POV, når man læser Publicistklubbens kriterier for det medie, der skal tildeles årets mediepris:  ”Årets mediepris skal uddeles til et medie der repræsenterer et nybrud i måden at tænke og være et seriøst publicistisk...