Generalforsamling 2. marts

Hermed indkaldes til generalforsamling i Publicistklubben til afholdelse
2. marts kl 16.30 i Klub, Linnésgade 25, København (ved Nørreport

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3.Regnskab for 2019 (udsendes, når det er revideret)

4. Indkomne forslag
(Ingen)

5. Forslag fra bestyrelsentil ændring af vedtægternes paragraf 4:

“Klubbens bestyrelse består af formand, 6 medlemmer og en suppleant.
Formanden og suppleanten vælges for ét år ad gangen.
De øvrige 6 medlemmer vælges for 2 år, således at 3 er på valg i lige år. Og 3 i ulige.
Formanden vælges som det første medlem ved en særskilt afstemning på generalforsamlingen.
Bestyrelsens medlemmer og formanden kan genvælges.
Suppleanten  deltager i bestyrelsens møder”

6. Valg

a)  Valg af formand

b) Valg til bestyrelsen
Vedtages vedtægtsændringen, skal der vælges 1 bestyrelsesmedlem samt 1 suppleant, idet Andreas Kraul, Ditte Giese, Anja Bo, udtræder.
A.P. Mathiasen, Lars Mandal, Nynne Bjerre Christensen, Palle Weis samt Frederik Brun Madsen er ikke på valg

Vedtages vedtægtsændringen ikke, skal der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant

 

c) Valg af to revisorer (Sara Schlüter og Henning Olsson genopstiller)

d) Valg af to revisorsuppleanter (Ann Mariager og Niels Peter Arskog)

 

7. Eventuelt

Generalforsamlingen er kun for medlemmer!

Hvem lukker og slukker?
Efter generalforsamlingen d. 2. marts er der kl 17.30 debatmøde om magasinerne
– deres oplag rasler ned.
Hvorfor?
Og hvad gør de?
adm. direktør Klaus Høeg-Hagensen, Egmont Publishing,
konstitueret koncernchef, udgiverdirektør Charlotte Riparbelli, Aller.
mediedirektør Birgitte Raben. Benjamin  MediaModerator Lene Johansen
Tilmelding til debatarrangementet som sædvanlig på post@publicist.dk
Gæster 100 kr