Generalforsamling

Kære medlemmer
Der indkaldes til generalforsamling i Den Danske Publicistklub
tirsdag d. 1. marts kl 17
i Klub, Linnésgade 25
D A G S O R D E N
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3 Regnskab for 2021.
v. Kasserer Jesper Jürgensen
(Når regnskabet er revideret, vil det ligge på vores hjemmeside: Publicist.dk)
4. Indkomne forslag (ingen indkomne)
5. Valg
a) Formand
Reimer Bo Christensen (genopstiller ikke.)
Bestyrelsen anbefaler enstemmigt kasserer Jesper Jürgensen som ny formand
b) Bestyrelsesmedlemmer
5 pladser er på valg (hvis Jesper vælges som formand)
Lars Mandal og Amalie Kestler genopstiller
Nynne Bjerre Christensen og Jesper Jürgensen er ikke på valg
Bestyrelsen foreslår desuden:
Mette-Line Thorup, udlandsredaktør Information
Lisbeth Langwadt, redaktionschef for kultur og fakta, DR
Nina Rølle, Berlingske
c) Bestyrelsessuppleant
Bestyrelsen foreslår:
Joachim Bindslev fra TV 2’s gravergruppe
(d) Interne revisorer
Sara Schlüter
Henning Olsson (genopstiller ikke)
e) Revisorsuppleanter
Ole Poulsen (genopstiller)
Niels Peter Arskog (udmeldt af foreningen)
6. Eventuelt
Med venlig hilsen fra bestyrelsen
Reimer Bo Christensen