Indkaldelse til generalforsamling 2021

Kære Medlemmer

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Publicistklubben

10. marts kl 16

På grund af Coronarestriktionerne foregår generalforsamlingen på zoom.

Af praktiske årsager skal du derfor meddele din deltagelse på post@publicist.dk

Alle deltagere vil to dage før generalforsamlingen modtage det link, der skal logges ind på for at deltage

D A G S O R D E N

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3 Regnskab for 2020. Når regnskabet er revideret, vil det ligge på vores hjemmeside: Publicist.dk

4. Indkomne forslag (ingen indkomne)

5. Valg

a) Formand

Reimer Bo  (genopstiller)

b Bestyrelsesmedlemmer

Nynne Bjerre Christensen (genopstiller)

Palle Weiss (kasserer) (genopstiller)

Anders Peter Mathiesen (genopstiller ikke)

Frederik Brun Madsen  (genopstiller ikke)

c) Bestyrelsessuppleant

Jesper Jürgensen (genopstiller)

d) Interne revisorer

Sara Schlüter

Henning Olsson

 

e) Revisorsuppleanter

Niels Peter Arskog

Ole Poulsen

6. Eventuelt

Med venlig hilsen

fra bestyrelsen

Reimer Bo