Medie-iværksætterne

Nye medier skaber forretning uden mediestøtte i et setup som en effektiv enmandshær. 

Publicistklubben har inviteret tre af mediebranchens nye iværksættere til en debat om, hvordan det kan lykkes at skabe en mediesucces bygget på dedikation og hårdt arbejde – og uden statsstøtte.

 

Deltag og få gode råd den 25. marts kl. 17.00 på ZOOM.

 

Debatten styres af journalist Anja Bo, og mød desuden:

Peter Ernstved Rasmussen, Olfi – der for egne midler og uden en krone i mediestøtte har skabt et forsvarsmedie, som dækker dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Olfi afslørede i 2018, at hærchefen havde misbrugt sit embede. Peter er hædret med Publicistklubbens Nyskaberpris.

Asger Juhl, Den Uafhængige gik under corona-nedlukningen i luften med Den Uafhængige, der sender stort set dagligt som Facebook-live med et konstant stigende antal følgere. Asger var nomineret til Nyskaberprisen 2020.

Laura Vilsgaard står bag nichemediet “Jeg er mor”. Mediet blev lanceret i 2019 for at støtte kvinder igennem barslen og de første år med små børn med faglig viden, øvelser og et medie, hvor mødre føler sig set og hørt.

Meld dig til zoommødet på post@publicist.dk

Og du får tilsendt et link til et møde, hvor du kan deltage i debatten

og stille spørgsmål

Med venlig hilsen

fra bestyrelsen

Jesper Jürgensen, Lars Mandal og Reimer Bo