Om Publicistklubben

 

Den Danske Publicistklub er en forening, som holder månedlige møder med aktuelle personer om aktuelle emner. Klubben arrangerer også rejser til interessante og relevante steder i verden. Og ikke mindst indgår klubbens medlemmer i et nyttigt og nødvendigt netværk med hinanden.

I klubben mødes alle slags journalister og kommunikationsfolk. Hvis du er interesseret i at blive medlem, kan du udfylde skemaet nedenfor.


Kontingentet er 630 kroner om året. Medlemmer, der bor uden for Sjælland eller Amager, betaler halv pris. Medlemmer med bopæl i udlandet betaler 170 kroner om året.


Publicistklubben er for folk med journalistik og kommunikation som erhverv.

 

Klubbens love siger:
Som aktivt medlem af Den Danske Publicistklub kan optages enhver,
a) der udfører eller tidligere i længere tid har udført journalistisk arbejde som hovederhverv ved dagblad, ugeblad, radio og fjernsyn, ved korrespondance eller telegrambureau, samt dermed ligestillet virksomhed,
b) der på anden måde udøver publicistisk virksomhed eller medieforskning.
Alle medlemmer af Dansk Journalistforbund og Københavns Redaktørforening optages umiddelbart. Bestyrelsen vurderer evt. medlemskab for alle andre.