Indmeldelse

 

Indmeldelse i Den Danske Publicistklub sker ved at sende en mail på post@publicist.dk.

I mailen angives navn samt emailadresse.

Man er først medlem, efter indbetaling af kontingent er registreret på klubbens konto:

Bank Nordik: 6511 3050 525472

 

Kontingentet er 630 kroner om året. Medlemmer, der bor uden for Sjælland eller Amager, betaler halv pris. Medlemmer med bopæl i udlandet betaler 170 kroner om året.