Generalforsamling

Alle ønskes hermed godt nytår 2022, og vi glæder os til en ny sæson med debatmøder, som vi er i fuld gang med at forberede.

Med denne mail indkaldes til generalforsamling

tirsdag d. 1. marts kl 17

i Klub, Linnésgade 25, København

(Hvis der er forsamlingsrestriktioner, som kan berøre generalforsamlingen, vil denne blive holdt på Zoom som i fjor)

Vi skal minde om, at forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen i henhold til vedtægternes par. 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar (2022) på adressen: post@publicist.dk

Vi udsender dagsorden og evt. bilag i god tid inden generalforsamlingen.

Og mens du har kalenderen fremme, kan du også notere, at årets store prisfest bliver fredag d. 20. maj kl 19 i Pressen på Rådhuspladsen. Mere herom senere

På bestyrelsens vegne

Reimer Bo

(Foto: Heine Pedersen)