Velkommen til Publicistklubbens

hjemmeside.

Alle henvendelser

bedes rettet til:

post@publicist.dk

Mail her

 

Indbetalinger til:

Mobile pay: 863708

Bank: Spar Nord: 6511 3050 525472  

 

CVR: 78994711

Bestyrelsen pr. 10. marts 2021:

 

(Foto: Sofus Graae)

Reimer Bo Christensen, formand, journalist

 

Lars Mandal, næstformand, journalist

Jesper Jürgensen,  Head of Public Affairs & Communications Port of Rønne, kasserer

 

 

Palle Weis, redaktør JP

 

Nynne Bjerre-Christensen, journalist og moderator

 

Amalie Kestler, redaktør, Politiken

 

 

Eventredaktør: Laura Høiris

 

 

 

LÆS OM INDMELDELSE

 

© Den Danske Publicistklub 2021