Ny bestyrelse

På en ekstraordinær generalforsamling d. 7. januar har Publicistklubben fået en ny bestyrelse Reimer Bo Christensen er blevet formand.,Anders-Peter Mathiasen  næstformand og Palle Weis (JP), kasserer På billedet, sidder fra venstre: Anders-Peter Mathiasen, næstformand (ny), bag ham stående Karl Kühlmann Selliken, Palle Weis (JP), kasserer…

Så er vi igang

Kære medlemmer Hermed det første nyhedsbrev fra den nye bestyrelse, valgt på den ekstraordinære generalforsamling 7. Januar. Først tak til den afgåede bestyrelse, som vi har haft en overdragelsesforretning med. Den nye bestyrelse består af: Reimer Bo Christensen, formand, Anders-Peter Mathiasen, næstformand (ny), Palle Weis,…

Ekstraordinær generalforsamling 2019

Ekstraordinær generalforsamling 2019 1. Valg af dirigent Anders Krarup blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt af bestyrelsen i mail af 13. december 2018 efter at 25 medlemmer af foreningen havde forlangt det. 2. Formandens beretning Per Mikael Jensen beklagede, at han ikke…

Danmarkspremiere på Mads Brüggers film om Dag H

100 medlemmer var med, da Publicistklubben deltog i Danmarkspremieren på Mads Brüggers Film Cold Case Hammarskjöld torsdag d. 7. februar kl 18.30 i Grand Teatret i København Efter filmen var der en debat ledet af Steffen Gram med Mogens Lykketoft (tidl. fmd for FNs generalforsamling)…

Referat af den ordinære generalforsamling 2018

Den 14. marts 2018 afholdtes i Kælderen 13 ordinær generalforsamling i Den Danske Publicistklub med dagsorden i henhold til vedtægterne. 1. Valg af dirigent Formanden foreslog Anders Krarup, som herefter blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen, indkaldt den 21. februar 2018, var lovligt…