Ekstraordinær generalforsamling 2019

Ekstraordinær generalforsamling 2019

1. Valg af dirigent
Anders Krarup blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt af bestyrelsen i mail af 13. december 2018 efter at 25 medlemmer af foreningen havde forlangt det.

2. Formandens beretning
Per Mikael Jensen beklagede, at han ikke havde varetaget formandsjobbet forsvarligt i 2018. Han fandt det derfor helt relevant at holde en ekstraordinær generalforsamling. Formanden påtog sig ansvaret for problemerne og beklagede, at han dermed også havde sat den øvrige bestyrelse i en vanskelig situation.

3. Valg af formand
Reimer Bo Christensen blev valgt med akklamation.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer Følgende blev valgt:
Karl Selliken (genvalg)
Louise Stigsgaard Nissen (genvalg) Anja Bo
Nynne Bjerre Christensen Andreas Kraul Anders-Peter Mathiessen Palle Weiss
Mette Vibe Utzon

5. Valg af bestyrelsessuppleant
Peter Christensen blev valgt (genvalg)

6. Eventuelt
Reimer Bo Christensen takkede for valget og tilføjede, at den nye bestyrelse ville have fokus på at lave gode arrangementer.
Reimer Bo Christensen mindede om, at regnskabet for 2018 først kunne fremsendes til og behandles på den ordinære generalforsamling til marts, og tilføjede at det ville ske på den afgående bestyrelses ansvar.

Reimer Bo Christensen takkede også den afgående formand for samarbejdet omkring overdragelsen.
Et medlem advarede mod at bruge Facebook. Reimer Bo understregede det kun ville blive brugt som supplement.
Vedr. sekretariatet oplyste Reimer Bo at den nye bestyrelse ville fortsætte samarbejde med Vibeke Henrichsen, der tidligere havde gjort dette på en måde, der ikke kunne roses nok.

Dirigenten erklærede den ekstraordinære generalforsamling for afsluttet kl. 17.30.

Referent: Jacob Mollerup

Godkendt den 7. januar 2019
Anders Krarup