Sådan gør vi…

Kære Medlemmer

Håber, du og dine er kommet godt ind i 2021.

Hele samfundet er jo så godt som lukket ned. Og derfor er Publicistklubben som alle andre afventende overfor en lempelse af forsamlingsrestriktionerne.

At mødes fem medlemmer giver ikke mening, hvis panelet er på tre og en ordstyrer.

Men vi har gode emner klar på blokken.

Først og fremmest er vi klar til at slå til, når regeringen kommer med et medieudspil. Vi synes også, sexismedebatten i medierne hele tiden tager nye og aktuelle drejninger.

Men lige nu kan vi end ikke samle folk og teknik til en streaming indenfor rammerne af restriktionerne

I henhold til vedtægterne skal vi holde generalforsamling i marts.

Og det gør vi naturligvis. Ligesom store partier og organisationer – Senest Venstre . har vi tænkt os at holde generalforsamling på zoom, hvis vi ikke kan samles fysisk.

Datoen meldes senere. Men allerede nu skal vi i henhold til vedtægternes paragraf 6 minde om, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar

(sendes på post@publicist.dk – eller postadressen nedenfor)

I februar udsender vi indkaldelse med dagsorden

Og når sluserne åbner igen, holder vi nok møder mindst en gang i måneden for at få gang i Publicistklubben igen

Med venlig hilsen

fra bestyrelsen

Reimer Bo